تفاوت.....

تفاوت بین انسانهای بزرگ،متوسط و کوچک!!!!

انسان های بزرگ در باره عقاید سخن می گویند.

 

انسان های متوسط در باره وقایع سخن می گویند.

 

انسان های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند.

/ 3 نظر / 4 بازدید
مرجان شاکری

سلوم.خوبين؟بدووووووو که آپم.[ماچ][ماچ][ماچ] فقط بدو که منتظرتم [قلب] بخدا اگه نيومدي ديگه باهات قهرم. [دلشکسته]

مرجان شاکری

سلوم.خوبين؟بدووووووو که آپم.[ماچ][ماچ][ماچ] فقط بدو که منتظرتم [قلب] بخدا اگه نيومدي ديگه باهات قهرم. [دلشکسته]

مرجان شاکری

سلوم.خوبين؟بدووووووو که آپم.[ماچ][ماچ][ماچ] فقط بدو که منتظرتم [قلب] بخدا اگه نيومدي ديگه باهات قهرم. [دلشکسته]