آسمان را قسمت کردند:.....تکه ای برای برکه.....تکه ای برای رود....تکه ای برای دریا دلم را قسمت کردند:.......... تکه ای برای تو....تکه ای برای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
9 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
11 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
33 پست
مهر 93
32 پست
شهریور 93
23 پست