نبایدرفت......

بعضی زخــــم ها هســــــت که هـــــــــر روز بــــایـــد روشونو باز کنــــی و نـــــــــمـــــــــــــک بپـــــــــــاشــــــــــ ــــی ... تــــــــا یــــــــــادت نـــــــــــــره که ســــــــــــــراغ بعضـــــــــــی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 22 بازدید
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
9 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
11 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
33 پست
مهر 93
32 پست
شهریور 93
23 پست