لحظه های زندگی ....

 مردی درحال مرگ بود وقتیکه متوجه مرگش شد خدا رابا جعبه ای دردست دید .

خدا : وقت رفتنه

مرد : به این زودی؟ من نقشه های زیادی داشتم

خدا : متاسفم ولی وقت رفتنه

مرد : درجعبه ات چی دارید؟

خدا : متعلقات تورا

مرد : متعلقات من؟ یعنی همه چیزهای من ؛ لباسهام پولهایم و...

خدا : آنهادیگر مال تو نیستند آنهامتعلق به زمین هستند

مرد : خاطراتم چی؟

خدا : آنهامتعلق به زمان هستند

مرد : خانواده و دوستانم؟

خدا : نه ، آنهاموقتی بودند

مرد : زن و بچه هایم؟

خدا : آنهامتعلق به قلبت بود

مرد : پس وسایل داخل جعبه حتما بدنم هستند؟

خدا : نه ؛ آن متعلق به گردوغبار هستند

مرد : پس مطمئنا روحم است؟

خدا : اشتباه می کنی روح تو متعلق به من است

مرد بااشک درچشمهایش و باترس زیاد جعبه دردست خدا راگرفت و بازکرد ؛ دید خالی

است! مرد دل شکسته گفت : من هرگز چیزی نداشتم؟

خدا : درسته ، تومالک هیچ چیز نبودی!

مرد : پس من چی داشتم؟

خدا : لحظات زندگی مال تو بود ؛ هرلحظه که زندگی کردی مال تو بود . زندگی فقط

لحظه ها هستند قدر لحظه هارا بدانیم و لحظه هارا دوست داشته باشیم

/ 8 نظر / 4 بازدید
saeed

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] پرنده بودي و از بام ِ من پرت دادند تو ساک بستي و نام ِ مسافرت دادند تو نيم ِ ديگر ِ من بودي و ندانستي چه داغها که به اين نيم ِ ديگرت دادند [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مرادعیسوند

زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می نوازد و گاهی نوای شاد_امیدوارم زندگی ات نوای شادی بنوازد[گل]

علی

[لبخند][لبخند][لبخند]

saeed

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] گیسوان تو شبیه است به شب؛ [گل] اما نه، [گل] شب که اینقـدر نبایــد به درازا بکـشد! [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

arshya

وبت خوشگله ولی الکی مثلا به وب مننمیرسه

روزالی پیرسون

شاید هم توی جعبه اعمال اون شخص بود؟! چون اون دنیا آدم فقط اعمالش رو داره...[متفکر]

روح القدس

دختره زیر نرم افزار پیش بینی هوا کامنت گذاشته , نمیشه آفلاینشو بسازین ؟؟ :| لامصب آخه مگه فال حافظه ؟ [گریه]