سرش بره قولش نمیره....

.
روی دستش "پسرش" رفت ولی "قولش نه"
نیزه ها تا "جگرش" رفت ولی "قولش نه"
این چه خورشید غریبی است که با حال نزار
پای "نعش قمرش" رفت ولی "قولش نه"
شیر مردی که در آن واقعه "هفتاد و دو" بار
دست غم بر "کمرش" رفت ولی "قولش نه"
هر کجا می نگری "نام حسین است و حسین"
ای دمش گرم "سرش" رفت ولی "قولش نه"

/ 25 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دانا

مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند

روح القدس

به ابوسعید ابوالخیر، گفتند : فلانی قادر است پرواز کند، گفت : این که مهم نیست، مگس هم میپرد. گفتند :فلانی را چه میگویی؟ روی آب راه میرود! گفت: اهمیتی ندارد، تکه ای چوب نیز همین کار را میکند. گفتتند : پس از نظر تو شاهکار چیست؟ گفت: این که در میان مردم زندگي کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی، دروغ نگویی، کلک نزنی و سوءاستفاده نکنی، و کسی را از خود ناراحت نکنی. این شاهکاراست[دست]

زهـــــرا

فوووووق العاده بود ایول [دست][دست][دست][گل]

سینا

قول نده تا حد امکان اگر دادی قول عمل کن تا حد جان