صبرم از کاسه دگر لبریز است/

اگر این جمعه نیاید چه کنم؟؟؟

آنقدر من خجل از کار خودم/

اگر این جمعه بیاید چه کنم؟؟؟

/ 1 نظر / 29 بازدید