پسر

دیگه کار از دماغ عمل کردنو ابرو برداشتن و جیغ زدن وسط دعوا گذشته . . .

دیروز یه پسر دیدم!!!!!!!!!  

..موهاشو خرگوشی بسته بود . . الله اکبر

/ 0 نظر / 25 بازدید