ٍٍفواید آیة الکرسی


 آیة الکرسی یکی از آیات قرآن است که در عظمت آن بسیار نگاشته اند. برخی از معجزات بزرگ این آیه شریف در پی می‌آید:

آیه الکرسی برای رضایت و خوشنودی خداوند

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: وقتی که خداوند تعالی فاتحه الکتاب (سوره

حمد) و آیه الکرسی را نازل کرد بر عرشش معلق کرد که هیچ چیزی بین اینها و خداوند

حجاب نبود…، پس خداوند فرمود: به عزت و جلالم قسم اگر بنده ای از بندگان من این

آیات را بعد از هر نمازی قرائت کند من او را در حظیره القدس و آنچه که در آن است ساکنش می‌کنم.

و در هر روز هفتاد بار او را نظر می‌کنم به نگاه خاصی. . . و در هر روز هفتاد حاجت او را

که کمترینش مغفرت و عفو من باشد برای او برآورده می‌کنم و در نزد تمام دشمنانش

عزیز و نصرتش می‌دهم و هیچ چیزی مانع دخولش در بهشت نیست.

آیه الکرسی برای دیدن جای بهشت

در کتاب خواص الایات ص۱۹ آمده: در روایات آمده است: هرکسی بعد از هر نماز واجبی

به خواندن آیه الکرسی مداومت کند، از دنیا نخواهد رفت تا زمانی که جایگاه خود را در بهشت ببیند.

/ 0 نظر / 24 بازدید