خدایا رهایم نکن....

خدایـــــا ...

مدعیان رفاقت ، هر کدام تا نقطه ای همراهند ...

عده ای تا مرز منفعت ...
عده ای تا مرز مال ...
عده ای تا مرز جان ...
عده ای تا مرز آبرو ...
و همگان تا مرز این جهان ...

تنها تویی که همواره می مانی ... !

رهـــــایم نـکن . . .


/ 0 نظر / 27 بازدید