هوای بارانی....

. از آدمها دلگیر نشو… کنایه زدن عادتشان است! اینها سالهاست که به هوای بارانی میگویند : خراب

/ 11 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

جالب بود ولی عکسش جالبتر بود.خسته نباشی از دیروز چقدر کار کردی

مریم

جالب بود باید هفتگی سربزنم نه

علی

مرسی بسیارزیبا

علی

به به تصویر زیبایی بود

علی

به به تصویر زیبایی بود

مینو سادات

ـــــــــــ0000ـღـ000 ــــــــ000000000000 ـــــــ0000000000000 ــــــــ000000000000 ــــــــــ0000000000 ـــــــــــــ0000000 ــــــــــــــــ0000ـــــــ0000ـღـ000 ـــــــــــــــــــ0ــــــــ000000000000 ـــــــــــــــــــ*ـــــــ0000000000000 ــــــــــــــــــ*ـــــــــ000000000000 ــــــــــــــــ*ــــــــــــ0000000000 ـــــــــــــ*ــــــــــــــــــ0000000 ــــــــــــ*ـــــــــــــــــــــ00000 ــــــــــــ*ـــــــــــــــــــــــــ0 ــــ0000ـღـ000ــــــــــــــ* ـ000000000000ــــــــــــ* 0000000000000ــــــــــــ* ـ000000000000ــــــــــــــ* ـــ0000000000ــــــــــــــــ* ــــــ0000000ــــــــــــــــــ* ـــــــــ0000ــــــــــــــــــــ* ــــــــــــ0ـــــــــــــــــــــ* ــــــــــــ*ـــــــــــــ0000ـღـ000 ــــــــــ*ــــــــــــ000000000000 ــــــــ*ـــــــــــــ0000000000000 ـــــــ*ـــــــــــــــ000000000000 ــــــ*ــــــــــــــــــ0000000000 ــــــ*ـــــــــــــــــــــ0000000 ـــــــ*ــــــــــــــــــــــــ0000 ـــــــــ*ـــــــــــــــــــــــــ0 ـــــــــــ*ــــــــــــــــــــــ* ـ

روزالی پیرسون

كاش.. دستهات ، از بـاد مي آمـوخت.. گـره-گـشاييِ ، مجـهولاتِ مـعادلهء پيــچ در پيــچِ مـوهـايــم را !!!

روزالی پیرسون

حســــرت دستهات ... مانده به چشمــــهام ، به خوابــــهام ، به کش و قوســــهای تنم ! در حســــرت دستهات ، پــــرپـــــر میزنم ...[گل]

سارا

ﺩﻟﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ ؟! ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ، ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺯﺩﺩ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ، ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﭘﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺮﺩﺍﻧﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺒﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﮑﻨﻢ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ...

روح القدس

بی انتهاترین جاده دنیا جاده محبت و معرفت است و کمتر کسی قادر به پیمودن تمامی آن است آهای شما که آخر جاده ای : شبتون بخیر[لبخند]