نقاب .....

نقابم کو؟

اینجا همه نقابی بر چهره دارند

میخواهم همرنگ جماعت شوم

.....اینجا صداقت تاوان دارد.....

/ 59 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
روزالی پیرسون

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.

روزالی پیرسون

برای اصیل بودن کافی است دروغ نگویی.آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.

روزالی پیرسون

جنگل هم بود تمام میشد.... دلم اما، می سوزد و می سوزد و می سوزد..........!

روزالی پیرسون

نه اینکه زانو زده باشم … نــــــــــــه!!! فقط تنهایی سنگین است!

روزالی پیرسون

کاش می فهمیدی برای این که تنهایم تو را نمیخواهم؛ برعکس … برای این که میخواهمت؛ تنهایم …!!!

روزالی پیرسون

یــک عمــر دور و تنهــا، تنهــا بــه جــرم ایــن کــه او، ســر سپــرده مــی خــواســت! مــن، دل سپــرده بــودم …

نازنین

لاااااااااااااااااییییییییییییییکککککککککککک

لایکــــــــ

امین

[گل][لبخند][گل] تشکر از حضور شما ... موفق باشید.