یا مهدی.....

منی ک مایه ننگم به حد رسوایی

چگونه از تو بخوام به دیدنم آیی

چو خویش یار تو دیدم به نیک فهمیدم

عزیز فاطمه ، مهدی ، چقدر تنهایی

/ 5 نظر / 2 بازدید
حسین 071

مهدے جان! هر زمان که مے گوییم "العجل یا مولای یا صاحب الزمان" زمزمه هایت را میشنوم که میگویے: صبر کن چشم دلت نیل شود مے آیم شعر من حضرت هابیل شود مے آیم قول دادم که بیایم به خدا حرفے نیست دل به آیینه که تبدیل شود مے آیم ًاللهم عجل لولیک الفرج

حسین 071

جمعــــه ها در کـــوچه های انتظار مـــرغک دل عـــاشقانه پـــرزند تــا ببینـــد کــی میــاید یــک ســـوار" اللهــــــــــم عجــــــــل لولیــــــک الفـــــرج"

حسین 071

بر خلاف میل باطنی ام با خودم این شعر را زمزمه می کنم: نیا نیا گل نرگس جهان که جای تو نیست دو صد ترانه به لبها یکی برای تو نیست نیا نیا گل نرگس که در زلال دلی هزار آینه نقش و یکی ز خال تو نیست نیا نیا گل نرگس تو را به خاک بقیع که شهر ما نه مُهیای گامهای تو نیست نیا نیا گل نرگس به آسمان سوگند قسم به نام و نهادت دلی برای تو نیست نیا نیا گل نرگس ز رنجمان تو مکاه کسی ز خلق و خلائق فدای راه تو نیست نیا نیا گل نرگس بدان و آگه باش که جای سجده گه ِ ما هنوز مال تو نیست نیا نیا گل نرگس که چون علی تنها به فجر صبح ظهورت کسی کنار تو نیست نیا نیا گل نرگس به مجلس ندبه که ندبه ، ندبه خرقه است و پایگاه تو نیست نیا نیا گل نرگس دعای عهد کجاست؟ نه این نماز جماعت به اقتدای تو نیست نیا نیا گل نرگس به جان تشنه عشق دعا دعای ظهور است ولی برای تو نیست نیا نیا گل نرگس سقیفه ها برپاست ردای سبز خلافت ولی برای تو نیست نیا نیا گل نرگس به مادرت زهرا کسی برای شهادت به کربلای تو نیست نیا نیا گل نرگس نیا به دعوت ما هزار نامه کوفی یکی برای تو نیست نیا نیا گل نرگس فدا شوی مولا برای عصر عجیبی که خواستار تو نیست[گریه][گریه][گریه]

حسین 071

نیا نیا گل نرگس که جهان شمر شده اند بمان و نیا گل نرگس که دلان سنگ شده اند نیا که ندارند حیا و بمان که شکانند وفا بس نبود دگر حسین و پس نباش دگر حسین و ره میا به کربلا مشنو این صدای کوفی دل مبند به نیمه راهان دل ببر که در کمین اند کوفیان باوفا نامه گر بیشمار است دل بخوان نامه هیچست یاد کن لب تشنه ای را انکه بی یاورترینست در شگفت ازین نژادم ناتمام مردمانند همچو عهد خود ........ [ناراحت]

انسان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]فدای مهدی زهرا[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]