دلتنگی...

بعضــــی شبها حـــال عجــــیبی دارم... یــــه دلتنــــگی یـــه بغـــض، نه بخاطــــر اینـــکه تنهــــام، نــــــــــــه.... بــــه خاطــــر اینـــــکه بـــــریــــدم... حتــــــی از خــــــــودم....     برای نبودن  …!  لازم نیست راه دوری بــــــری …  میتونی همین جا پشت تمــــــام بغض هایت …  گم شده باشــی … ادامه مطلب
/ 235 نظر / 55 بازدید
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
9 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
11 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
33 پست
مهر 93
32 پست
شهریور 93
23 پست